Optie 3

– tekeningen van de plattegronden en doorsnedes schaal 1:100

– benodigde detailtekeningen schaal 1:20 en 1:5

– gedetailleerde 3D tekeningen

– keuze aannemer in overleg

– contractvorming met aannemer

– opstellen planning

– uitvoeringsbegeleiding

– oplevering

– Diverse overleggen met opdrachtgevers en aannemer naar behoefte.

€ 3200,- per verdieping

Het uurtarief is € 80,- exclusief BTW